Certifikace

CERTIFIKÁT ŘÍZENÍ VÝROBY
č.: 1391-CPD-0137/2010

CE No:1391

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ
č.: 030–034005

PROTOKOL o ověření shody typu výrobku
č.: 030–038235

CERTIFIKÁT
č.: 030–034040

ZPRÁVA o výsledku posouzení systému řízení výroby
č.: 030–034039

PROTOKOL o výsledku certifikace výrobku
č.: 030-034038

ZPRÁVA O DOHLEDU nad certifikovaným výrobkem
č.: 030-038236


Při každé dodávce předloží prodejce BENDA TRADE s.r.o. prohlášení o shodě v souladu s § 13 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.BENDA Trade - cena roku 2009 2009