ČD, DDC, Optimalizace úseku tratě

Ostrava- Petrovice

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: TCHAS spol s r.o.
Místo realizace: Ostrava- Petrovice

POPIS STAVBY

V rámci optimalizace koridorové tratě Ostrava – Petrovice u Karviné, byla provedena sanace železničního spodku v koleji č. 2 traťového úseku Dětmarovice – Petrovice u Karviné s extrémně nízkou únosností zemní pláně. Sanace byla provedena pomocí buněčného zpevňovacího materiálu (geobuňka). Traťový úsek se nachází v zářezu, zemní pláň tvoří saturované jílové zeminy s vysokou plasticitou.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009