Příjezdové komunikace - Povodí Odry a.s.

Místo realizace: Přehrada Morávka

POPIS STAVBY

Výstavba příjezdových komunikací k přehradě Morávka.

Použitý výrobek: Buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) výšky 200 mm.

Výplňový materiál do buňěk: štěrkodrť

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009