Polní cesta Češňovice

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: LESOSTAVBY Třeboň, a.s.
Místo realizace: Češňovice – České Budějovice

POPIS STAVBY

Použitý výrobek: Buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) výšky 100 mm.

Výplňový materiál do buněk: Štěrkodrť frakce 0 – 32mm.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009