Výstavba parkovacích ploch - Nemocnice Domažlice

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: SSŽ Stavby silnic a železnic a.s.
Místo realizace: Domažlice

POPIS STAVBY

Při realizaci byl použit buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) výšky 100 mm.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009