Výstavba městských komunikací

Město – Lysá nad Labem

POPIS STAVBY

Jako výplňový materiál do buněk byl použit plavený písek – původně odtěžený materiál z místa realizace. Při výstavbě byl použit buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) výšky 100 mm.

Důvodem použití buněčného zpevňovacího materiálu (geobuňka) byly vysoko položené kabely, díky kterým nebylo možno provést klasickou konstrukci vozovky.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009