Rekonstrukce železničního spodku

Žst. Petrovice u Karviné - státní hranice, kolej č. 1 a 2

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: UNIGEO a.s.
Místo realizace: Žst. Petrovice u Karviné – státní hranice

POPIS STAVBY

Na násypovém drážním tělese byla navržena sanace a rekonstrukce tělesa železničního spodku dle SŽDC S4, příloha č. 6, bod. 9.C, TYP3 s použitím buněčného zpevňovacího materiálu (geobuňka) tloušťky 0,2m. Přibližně 1/3 úseku byla realizována v kombinaci s použitím štěrkových konsolidačních tampónů.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009