Přeložka silnice I/7 Chomutov –Křimov

Sanace povrchové eroze svahů

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: SSŽ Stavby silnic a železnic a.s.
Místo realizace: Chomutov –Křimov

POPIS STAVBY

Rychlostní komunikace kategorie S 11,5/70 vedená v horském terénu, splňující parametry moderní kapacitní komunikace zvláště v oblasti bezpečnosti provozu a ekologie. Na stavbě byly realizovány významné objekty v oboru dopravního stavitelství. Stavba ziskala cenu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a byla nominována na titul stavba roku.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009