OBI Pardubice

Sanace povrchové eroze svahů

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: PROFISTAV s.r.o
Místo realizace: Pardubice

POPIS STAVBY

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009