Rozšiřování komunikací - Svitavy

Místo realizace: Svitavy

POPIS STAVBY

Na odtěženou pláň byl instalován buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) výšky 200 mm. Následně byl proveden zásyp buněk štěrkodrtí frakce 0 – 63 mm s přesypem 100 mm. Přímo na zhutněný přesyp byl položen asfaltový koberec.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009