Ochranná hráz Opava - Palhanec

Sanace povrchové eroze svahů

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: Algoman s.r.o.
Místo realizace: Opava

Reference

POPIS STAVBY

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009