VTP Ostrava – Technická infrastruktura – retenční nádrž

Sanace povrchové eroze svahů

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: INGSTAV OSTRAVA, a.s.
Místo realizace: Ostrava

POPIS STAVBY

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009