ČD, Sanace sesuvu železničního náspu

1. TK trati Chomutov – Cheb

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: UNIGEO a.s.
Místo realizace: 1. TK trať Chomutov – Cheb

POPIS STAVBY

Na základě komplexní analýzy byla na železniční trati Chomutov-Cheb navržena a následně realizována sanace drážního násypového tělesa a to pomocí štěrkových tampónů, subhorizontálních zeminových hřebíků a armované zeminové desky s použitím buněčného zpevňovacího materiálu (geobuňka).

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009