Rekonstrukce pláně tělesa železničního spodku

na trati Chomutov - Cheb

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: VIAMONT DSP a.s.
Místo realizace: Chomutov - Cheb

POPIS STAVBY

Na násypovém drážním tělese byla navržena sanace a rekonstrukce tělesa železničního spodku dle SŽDC S4, příloha č. 6, bod. 9.C, TYP3 s použitím buněčného zpevňovacího materiálu (geobuňka) výšky 200 mm.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009