Příjezdové komunikace Mostecká uhelná

Místo realizace: Most

POPIS STAVBY

Výstavba příjezdových komunikací kolem pásových dopravníků.

Použitý výrobek: Buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) výšky 200 mm.

Výplňový materiál do buňěk: popilek s vápennými příměsemi a štěrkodrť

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009