Přejezd přes most v Ústí nad Labem

Místo realizace: Ústí nad Labem

POPIS STAVBY

Na separační geotextílii (300 g/m ) byl položen buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) výšky 200 mm. Po instalaci byl proveden zásyp buněk s přesypem 100 mm nad horní hranu buňky. Jako výplňový materiál byla použita štěrkodrť frakce 0 – 32 mm.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009