Komunikace pro těžkou dopravu

Městský okruh Špejchar – Pelc – Tyrolka

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: ZAKLÁDÁNÍ STAVEB a.s.
Místo realizace: Praha – Stromovka

POPIS STAVBY

Provizorní komunikace pro pilotovací soupravu o hmotnosti 100 tun.

Použitý výrobek: Buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) výšky 200 mm.

Výplňový materiál do buněk: Stavební suť.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009