Ražba kolektoru

Praha 1 (Václavské náměstí) pod ochranou tryskové injektáže

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: Metros s.r.o.
Místo realizace: Václavské náměstí, Praha 1

POPIS STAVBY

Divize 1 ve sdružení se Subterrou a.s. realizují výstavbu kolektoru C I.A Vodičkova ulice v Praze 1. Metrostav provádí úsek od Václavského náměstí a dále Vodičkovou ulicí až po ulici Palackého a ulici V Jámě. Jedná se o ražby v mimořádně obtížných podmínkách a to jak z důvodu umístění stavby v živém centru města, tak i s ohledem na dané geologické podmínky. Ražby probíhají převážně ve štěrkopískové terase různé zrnitosti, v nejhlubších partiích v oblasti Václavského náměstí s přechodem do skalního podloží. V této části stavby jsou i značné přítoky podzemní vody. Ze shora uvedených důvodů se jedná bezesporu o velmi rizikový projekt jehož přípravě byla věnována maximální pozornost.

Pro pojezd těžké techniky, při ražbě kolektoru v podzemí, byl využit buněčný zpevňovací materiál (geobuňka) výšky 100 mm, 150 mm a 200 mm.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009