Divize Benda Trade USA

SPECIFIKACE USA PATENTU – US 7,431,536 B2

 

OBSAH PATENTU:

Benda Trade USAPokroková technologie zakládání podlahových konstrukcí průmyslových a občanských objektů, v běžném geologickém prostředí, ale i ve složitých základových geotechnických podmínkách.

HLAVNÍ VÝHODY PATENTU:

a) Výrazné snížení nákladů nutných pro založení podlahové konstrukce.
b) Snížení nákladů výstavby vlastní podlahové konstrukce.
c) Minimalizace budoucích rizik poškození podlahové konstrukce, kterými jsou:
- nadměrné sedání
- denivelace (nerovnoměrné sedání)
- trvalé porušení podlahy

 

UPLATNĚNÍ PATENTU:

Patent lze uplatnit zejména při zakládání podlah hypermarketů, supermarketů, skladových hal, mrazíren, nákupních středisek, obytných domů a pod.

 


Oblast využití patentu: Celé území USA
Datum udělení patentu: 7.10.2008
Majitel patentu: Ing. Benda Jiří – jednatel společnosti BENDA TRADE s.r.o.
BENDA Trade - cena roku 2009 2009