Sanace povrchové eroze svahů kolem nádrží nafty

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: SILNICE HRADEC KRÁLOVÉ a.s.
Místo realizace: Šlapanov

POPIS STAVBY

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009