Rekostrukce 1.TK tratě

Ústí nad Labem Střekov – Boletice

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: UNIGEO a.s.
Místo realizace: Ústí nad Labem Střekov – Boletice

POPIS STAVBY

Dvojkolejná elektrifikovaná trať na tělese náspu výšky cca. 9m.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009