Sanace svařeniny na trati

Býlnice-Horní Lideč

Zhotovitel: BENDA TRADE s.r.o.
Objednatel: UNIGEO a.s.
Místo realizace: Býlnice-Horní Lideč

POPIS STAVBY

Na násypovém drážním tělese byla navržena sanace a rekonstrukce tělesa železničního spodku dle SŽDC S4, příloha č. 6, bod. 9.C, TYP3 s použitím buněčného zpevňovacího materiálu (geobuňka) výšky 200 mm.

Pro další technické informace o této stavbě nás neváhejte kontaktovat

BENDA Trade - cena roku 2009 2009